kølemøbler

til det professionelle storkøkken
_______________________________________________________________________________________________________________________

Kompressoren er selve "hjertet" i kølemøblet, og fungerer som en pumpe, der sørger for cirkulation af kølemiddel i kølesystemet.

Kompressor med intern motor
Motoren er indbygget i kølemøblet og har som regel et højere lydniveau end et kølemøbel med en ekstern motor.

Kompressor med ekstern motor
Motoren er placeret på loft, tag eller udvendig mur.  Lydniveauet er markant lavere, fordi støjkilden er fjernet fra køkkenet.

Vi bruger kølemiddel R134a / R404a
I køleskabet sidder en fordamper. Den kan være indbygget, men er ofte synlig og sidder på bagvæggen / top i køleskabet.

Fordamperen er et lukket kølesystem, hvor kølemidlet R134a / R404a sprøjtes ind og fordamper.
Fordampningen omdanner varme til kulde. Efter fordampningen kondenseres kølemidlet, hvorved den igen bliver flydende, og sprøjtes påny ind i fordamperen.